image

   ABOUT me


Al van kinds af aan ben ik bezig met honden. Mocht als klein ventje mee met mijn broers naar de hondenclub. Heel snel werd dit een beetje 'mijn wereld'. Alhoewel ik toen nog niet veel wist, was ik toch gefascineerd door deze 'wezens'. Probeerde wel al zoveel mogelijk in te zien en te begrijpen. Uiteindelijk kreeg ik op mijn 12de mijn eerste hond. 'Kim' was zijn naam. Hij was wel al 10 maar dat maakte niet uit. Mijn eerste stappen in de 'Belgische ringsport' waren gezet. Deed mijn uiterste best om alles in goede banen te leiden maar moet toegeven dat hij mijn leermeester was. Dit proces is nooit meer gestopt. Heb ondertussen geleerd dat elke hond anders is maar dat er een manier bestaat om elke hond te doen werken en er het beste uit te halen. Deze ervaringen wil ik dan ook graag delen.

Mijn fascinatie werd mijn passie. Op de leeftijd van 15 deed ik voor de eerste keer het 'pak' aan. Sinds dan heb ik het nooit meer opzij gelegd. Honden trainen werd echt mijn doel. Ondertussen heb ik mooie resultaten behaald met zowel eigen honden als honden van anderen, verschillende zelf getrainde honden zijn naar politie eenheden gegaan met zeer tevreden resultaten, ...

Ben al jaren actief als aanvalsman in de club Hoboken Vinkevelden waar ik ook iedereen  bijsta met raad.

Ik geloof ook dat hondentraining nooit stil staat. Daarom volg ik zeer regelmatig seminaries en bijscholing bij Bart Bellon.

Zoals eerder gezegd is hondentraining mijn 'leven' geworden en kan ik zeggen dat door mijn jaren ervaring ik ertoe in staat ben om met elke hond iets op te bouwen, verbeteren waar nodig is of van nul af aan de juiste opbouw en training te geven. 

Hansan k
inds af aan ben ik bezig met honden. Mocht als klein ventje mee met mijn broers naar de hondenclub. Heel snel werd dit een beetje 'mijn wereld'. Alhoewel ik toen nog niet veel wist, was ik toch gefascineerd door deze 'wezens'. Probeerde wel al zoveel mogelijk i


I 've been living amongst dogs since my childhood. As a little boy I accompanied my brothers to the dogclub. Very soon those dogclubs became my ‘world’. Even if I didn’t know much at that time I was really fascinated by those creatures. I tried hard to see and understand as much as possible. Finally when I was 12 years old I got my own dog. His name was ‘Kim’. He was already 10 years old but  I didn’t care. My first steps into ‘Belgian ringsport’ were set. I tried as hard as possible to manage things but I must admit that my dog was my ‘teacher’. The proces of learning never stopped. In the meantime I know that every dog is different but there is a way to make them work harder and get the best out of them. I am eager to share those experiences.

My fascination became my passion. I put on the ‘decoy suit’ the first time at the age of 15. Since then I never put it aside. Training dogs became the main goal in my life. I achieved very good results with as well my own dogs as dogs from other owners. Self trained dogs became part of police units and all this with very good results.

Since many years I am a decoy in Hoboken Vinkevelden where I work very hard to assist every member and let them grow.

Dog training is a process that never stops. Therefor I follow seminars and others to keep up with the newest ways of training,  especially seminars of Bart Bellon. 

As stated before dog training is my way of living and I am convinced that I can give anyone a way of moving further, handle issues or start from puppy and build up with the right vision and training.

Hans