image

       Vision

Op een juiste wijze  honden trainen waar het gedrag spontaan uit zichzelf komt en waar het gewenste gedrag  wordt bevestigd door middel van  positieve en negatieve bekrachtigers. Als resultaat blije, krachtige en zelfzekere honden. Honden die graag werken en waar het geheel er mooi uitziet.  NEPOPO® Commando's op teken uitgevoerd met hart en ziel

I want to train dogs in a way they show spontaneous behaviour. The wanted behaviour is confirmed with positive and negative reinforcement. With as result happy, powerfull  and confident dogs. Dogs who like to work and where the work looks nice.  NEPOPO® Command on cue with heart and soul